Nove spletne strani namenjene informiranju o raku

14.09.2010


Različne vrste rakavih obolenj so sodeč po statistikah še vedno med najbolj pogostimi vzroki umrljivosti zaradi bolezni in tudi napovedi zdravstvenih strokovnjakov kažejo na to, da bo borba z rakom ena ključnih izzivov sodobne medicine. Poleg napredka medicinske in farmacevtske znanosti, pa lahko k preprečevanju in boljšim rezultatom zdravljenja pomembno prispevata preventiva in ozaveščenost oziroma seznanjenost z boleznijo. V ta namen je farmacevtska družba Roche pripravila obširne spletne strani namenjene informiranju o raku, ki jih je moč najti na www.onkologija.si.
Na omenjenem spletnem naslovu lahko najdemo številne informacije o najpogostejših vrstah raka kot so rak dojk, limfomi, rak na prebavilih, rak pljuč in rak ledvic. Seznanimo se lahko o posameznem organu, pojavnosti posameznega raka, dejavnikih tveganja in zgodnjem odkrivanju ter tudi različnih načinih zdravljenja. Spletne strani so namenjene najprej širši javnosti in ponujajo zanimive in strokovno preverjene vsebine s področja onkologije. Zaprti del pa je namenjen strokovni javnosti in je po predhodni prijavi dostopen z dodeljenim geslom. V tem delu je na voljo več informacij, vključno s podatki ključnih kliničnih raziskav ter aktualnimi kliničnimi testiranji in seveda z obširnimi strokovnimi podatki o onkoloških zdravilih, ki so skladno z zakonodajo dostopne le zdravstvenim delavcem.